Kancelaria
Radcy
Prawnego
Anna Deloff-Białek

kancelaria@deloff.eu

Anna Deloff-Białek,

radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwentka studiów podyplomowych z międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej na University of London, Queen Mary & Westfield College w Wielkiej Brytanii.

Tytuł zawodowy i uprawnienia radcy prawnego uzyskała po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Autorka publikacji (także w języku angielskim) dotyczących zagadnień z obszaru prawa wspólnotowego i krajowego, w tym prawa podatkowego, ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, systemu REACH (w zakresie ochrony środowiska).

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących wspólnotowego i krajowego prawodawstwa chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu REACH.

Biegle włada językiem angielskim.


Partnerzy

 

***